Lessen

De huidige programmering is nog summier en heeft alles te maken met de situatie rondom Corona/COVID-19.

De lessen vinden volgens de huidige richtlijnen buiten plaats. Binnensporten is voorlopig gesteld op startdatum 1 september. Tot die tijd zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben en alvast gaan bouwen aan een enthousiaste groep in de buitenlucht.

Vormgeving van lessen
De tijden waarop de lessen plaatsvinden zijn nog aan verandering onderhevig, aangezien de Coaches ook nog ervaring moeten opdoen met de maatregelen rondom het buiten sporten. We zullen starten met enkele avonden in de week, aanvankelijk twee lessen per avond. Een les om 18:00 en een les om 19:00. De lessen zullen nu rond de 45 minuten duren, vanwege het schoonmaken tussendoor en om leden de tijd te geven om ruimte te maken voor de volgende groep. 
Het maximum aantal mensen in een groep stellen we nu op acht mensen. Hierop zullen doorgaans twee coaches de groep coachen en begeleiden omtrent de Corona-richtlijnen.

Lesprogrammering
De programmering van de lessen, oftewel de inhoud van de lessen, is gebaseerd op de programmering van CompTrain. Deze programmering van Ben Bergeron met zijn CrossFit New England heeft zichzelf al geruime tijd bewezen bij zowel topatleten als atleten die zichzelf over de hele breedte willen verbeteren. Bij CrossFit Staalmeesters volgen we de ‘class’-programmering tijdens de reguliere les, maar zal er voor de competitievere atleten ruimte worden geboden om voor en na de les aan zowel strength als skills te werken middels de CompTrain Individuals of Master programmering. 
In deze opstartfase, zoals we het gedwongen maar moeten noemen, is het uiteraard behelpen in de buitenlucht. CompTrain heeft al voordat de lockdown compleet van kracht was, de start gemaakt met het bieden van een zogenaamde HOMEGYM-variant. Dit komt erop neer dat er naast de reguliere programmering die regelmatig gebruik maakt van een rack, ringen, bikes, etc een programmering beschikbaar is die zoveel mogelijk dezelfde insteek houdt, maar dan op basis van minimaal equipment als Dumbells, Kettlebells en een springtouw. Wij kunnen als CrossFit Staalmeesters vaak ook de barbell, wallball en wellicht soms de roeier aanbieden. Maar er zijn uiteraard momenten dat dit niet te combineren is met de beschikbare ruimte en/of equipment (om over weersomstandigheden niet te beginnen). In dat geval zullen we terugvallen op de programmering van de HOMEGYM-programmering.

Binnensport
Zodra we echt de deuren mogen openen en binnensport weer mogelijk is, zullen de restricties met betrekking tot equipment zo goed als verdwijnen. De regels zullen wellicht invloed gaan hebben op het maximum aantal mensen per les, maar onze zaal van 200m2 moet normaliter ruimte kunnen gaan bieden aan zeker 10 mensen per les. Hoe de regelgeving ons gaat beïnvloeden op maximum aantal mensen in de zaal is nu uiteraard nog koffiedik kijken.

De toekomst
Wanneer de box een goed fundament heeft zal er ook zeker gekeken worden naar specifieke lessen om aan je skills te kunnen werken onder begeleiding en op specifieke gebieden. Denk dan aan specialty lessen zoals: Weightlifting, Gymnastics en mobility/yoga. In het weekend komt er op zaterdag ruimte voor een TeamWOD en op zondag worden de teugels wat meer losgelaten en kan er onder toeziend oog van een coach de WOD gedaan worden, zonder lestijden te hanteren.